Skip to content

Bơm 1: Giới thiệu về bơm thủy lực. Bơm thủy lực là gì? Chức năng và công dụng của chúng?

Bài viết dưới đây là bài viết đầu tiền của series viết về bơm thủy lực của chúng tôi. Thông qua series bài viết này chúng tôi hy vòng các bạn sẽ hiểu sơ bộ về bơm thủy lực đi kèm công năng và ứng dụng của chúng trong công nghiệp và dân dụng.

Bơm thủy lực là gì?

    Bơm thủy lực là một trong những phần tử chuyển đổi năng lượng trong hệ thống thủy lực. Bơm là phần tử đầu nguồn có nhiệm vụ chuyển đổi năng lượng cơ (Ví dụ từ động cơ Diesel hoặc động cơ điện) sang năng lượng thủy. Bơm thủy lực có thể làm việc một chiều hoặc hai chiều. Các bơm làm việc được hai chiều quay thường được sử dụng trong hệ thống mạch kín. Các loại bơm thủy lực đều làm việc trên nguyên tắc chung là nguyên lý nén chất lỏng trong một thể tích kín (nguyên lý dịch chuyển thể tích).

Bơm thủy lực piston
Bom banh rang 2

Các loại bơm thủy lực

    Chúng ta thường nghe có rất nhiều loại bơm thủy lực khác nhau nhưng trên thực tế bơm thủy lực được chia làm 3 kiểu và 2 chế độ khác nhau:

KIỂU BƠM CHẾ ĐỘ BƠM
BƠM BÁNH RĂNG
LƯU LƯỢNG THAY ĐỔI
BƠM CÁNH GẠT
LƯU LƯỢNG CỐ ĐỊNH
BƠM PISTON

Tất cả các loại bơm đều có loại lưu lượng cố định, tuy nhiên chỉ mình bơm cánh gạt và bơm piston có kiểu thiết kế có thể thay đổi lưu lượng.

Bơm lưu lượng cố định

    Bơm lưu lượng cố định là bơm không có bất kỳ sự điều khiển nào để thay đổi được lưu lượng riêng của nó. Giả sử nó đang nhận một lượng chất lỏng thì nó sẽ luôn dịch chuyển cùng một lượng chất lỏng đó trên mỗi vòng quay của nó. Nếu muốn thay đổi tốc độ dòng chảy của loại bơm này thì cách duy nhất là thay đổi tốc độ vòng tua của động cơ.

Bơm lưu lượng thay đổi

Bơm lưu lượng thay đổi là bơm có thể thay đổi được lưu lượng riêng của nó trong khi động cơ vẫn quay ở một tốc độ vòng tua cố định. Bơm lưu lượng thay đổi phổ biến nhất là bơm piston. Tuy có một số loại bơm cánh gạt cánh gạt không cân bằng cũng có thể thay đổi lưu lượng và mục đích bù áp cho hệ thống nhưng ít được sử dụng hơn so với bơm piston.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment