Skip to content

Phần 1: Năng lượng

"Năng lượng không phải là một thứ vật chất mà chúng ta có thể chạm vào. Nó không giống như một photon hay electron mà nó chỉ là một thuật ngữ chúng ta sử dụng để mô tả các phẩm chất của một vật thể, giống như các thuật ngữ màu sắc hoặc độ ấm."

Năng lượng là gì?

Năng lượng không phải là một thứ vật chất mà bạn có thể chạm vào. Nó không giống như một photon hay electron. Nó chỉ là một thuật ngữ chúng ta sử dụng để mô tả các phẩm chất của một vật thể, giống như các thuật ngữ màu sắc hoặc độ ấm.

Khi chúng ta nói rằng một vật thể có năng lượng, chúng ta đang nói về mức độ mà vật thể đó có thể thay đổi, hoặc nó đang thay đổi như theo một cách nào đó.

Có nhiều loại năng lượng khác nhau, để dễ hình dùng các bạn có thể nghĩ tới một vài hiện tượng sau:

  • Một vật chuyển động nhanh dần đều thì sẽ có nhiều động năng.
  • Một vật nóng thì tỏa ra nhiệt năng.
  • Nhiên liệu thì chứa đầy năng lượng hóa học.
  • Electron chuyển động có điện năng.

Các loại năng lượng này đề cập đến cách vật thể có thể tự thay đổi hoặc thay đổi những thứ khác xung quanh nó.

Khi năng lượng được truyền từ hệ thống này sang hệ thống khác, một phần của nó bị mất đi trong quá trình này do ma sát hoặc tỏa nhiệt lượng ra ngoài môi trường.

Ví dụ: khi phản ứng đốt cháy từ nhiên liệu diesel được chuyển thành động năng trong động cơ, một phần bị mất đi dưới dạng nhiệt và tiếng ồn (nói như vậy bởi tiếng ồn được sinh ra từ sự rung lắc, đây cũng là năng lượng bị mất đi).

Nhiệt và tiếng ồn được nhắc tới ở đây gọi là năng lượng mất mát  vì chúng không mang lại sự hữu ích cho mục đích sử dụng.

Động cơ hoàn hảo sẽ im lặng và không tỏa ra nhiệt năng khi hoạt động. Nhưng trong thế giới ngày nay, không có hệ thống nào là hoàn hảo như vậy cả. Tất cả các hệ thống chúng ta thấy xung quanh chúng ta đều có một số năng lượng bị mất do ma sát, nhiệt năng hoặc ở dạng mất mát khác. Các nhà khoa học hiện tại chỉ đang cố gắng hạn chế tới mức tối đa những mất mát trên để tăng hiệu suất hoạt động của máy móc.

Theo định Luật bảo toàn thì năng lượng không thể được tạo ra cũng như không thể bị phá hủy; thay vào đó, nó chỉ có thể được biến đổi từ dạng này sang dạng khác hoặc chuyển đổi từ vật này sang vật khác (hoặc cả hai).

Hiệu năng của một hệ thống là thước đo lượng năng lượng đầu ra mà chúng ta nhận được so với đầu vào. Một hệ thống được đánh giá là hiệu quả khi có nhiều năng lượng được sử dụng cho mục đích công việc hữu ích và giảm thiệu tối đa năng lượng bị mất đi.

Một trong những ưu điểm chính của hệ thống thủy lực là khả năng truyền năng lượng trên một khoảng cách xa trong khi giảm thiểu lượng năng lượng mất mát.

Hệ thống thủy lực có thể rất hiệu quả nếu chúng được thiết kế tốt và bảo trì tốt.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment