Skip to content

Phần 4: Công suất, mã lực

Công suất là lượng công được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được đo bằng Jun trên giây, còn được gọi là watt.

1. Công suất (Power)

Công suất là lượng công được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được đo bằng Jun trên giây, còn được gọi là watt.

Watt được đặt theo tên của nhà phát minh ra động cơ hơi nước có tên là James Watts

Ở phân trước, chúng ta đã tính toán rằng phải mất 600 jun năng lượng để nâng khối nặng 15 kg này lên không trung 4 mét. Bây giờ, chúng ta sẽ tính xem chúng ta sẽ sử dụng bao nhiêu công suất nếu muốn nâng nó lên cao như vậy trong 30 giây.

Công suất = Công ÷ Thời gian

Công suất = 600 jun ÷ 30 giây

Công suất = 20 watt

Nếu hai vật giống nhau được di chuyển cùng một quãng đường, nhưng với tốc độ khác nhau, thì mỗi vật vẫn được thực hiện cùng một lượng công giống nhau.

Hãy nhớ rằng, điều này là do công không tính đến thời gian.

Nhưng lượng công suất được sử dụng sẽ rất khác nhau!

2. Mã lực (Horsepower)

Mã lực là một đơn vị khác dùng để đo công suất.

James Watts là người phát minh ra động cơ hơi nước và cũng chính ông ấy là người nghĩ ra ý tưởng sử dụng mã lực làm thuật ngữ để chỉ sức ngựa.

Ngày nay, thuật ngữ mã lực có một vài ý nghĩa khác nhau, phổ biến nhất là mã lực cơ học. 1 (Hp) mã lực bằng 33.000 pound.feet/phút, xấp xỉ bằng 746 watt.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment