Skip to content

Van tiết lưu. Mổ phỏng nguyên lý hoạt động và chức năng

Van tiết lưu hay còn gọi là van điều khiển lưu lượng. Có chức năng làm giảm tốc độ dòng chảy tối đa để giảm lưu lượng dòng chảy trong đường ống để các thiết bị đầu cuối giảm tốc độ hoạt động.

Các kiểu van phân phối gián tiếp phổ biến

1. Vị trí giữa đóng

Mô phỏng cách hoạt động của van

2. Vị trí giữa thông T

Mô phỏng cách hoạt động của van có hai cổng A, B thông T và được điều khiển bởi van điện từ

Tùy chọn điều khiển tốc độ đóng mở của van điều khiển gián tiếp

Van tiết lưu dòng dầu điều khiển từ van điện từ phụ sang van chính là một tùy chọn. Nó tác động tới tốc độ dịch chuyển của lõi trượt piston của van chính. Không phải tất cả các van điều khiển bằng điện từ nào cũng có thành phần này. Với khả năng tăng tốc và giảm tốc dần dần có thể có khả năng chống sốc áp khi dịch chuyển từ các vị trí điều khiển khác nhau và tăng tuổi thọ của các thiết bị trong hệ thống thủy lực.

Không nên nhầm lẫn việc tiết lưu điều khiển tốc độ của lõi trượt với van điều khiển dạng tỉ lệ. Vì với option có hoặc không thì van điều khiển vẫn mở hoặc đóng hoàn toàn.

Mô phỏng cách hoạt động của van được lắp thêm van chặn tiết lưu tốc độ điều khiển

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment