Skip to content

Phần 3: Công

Trong vật lý, công là một đại lượng vô hướng có thể mô tả là tích của lực với quãng đường dịch chuyển mà nó gây ra, và nó được gọi là công của lực. Chỉ có thành phần của lực theo phương chuyển động ở điểm đó thì mới gây ra công. Khái niệm công được đề ra đầu tiên vào năm 1826 bởi nhà toán học người Pháp Gaspard-Gustave Coriolis.

Công (work) trong vật lý nghĩa là gì?

Khi một lực tác dụng lên một vật, và vật đó thay đổi cách chuyển động của nó, thì vật đó sẽ thu được hoặc mất đi một số năng lượng. Công là phép đo bao nhiêu năng lượng đã được truyền đến hoặc đi từ vật thể.

Nếu một lực được tác dụng vào một vật và vật đó không thay đổi, thì không có năng lượng nào được truyền đi và không có công nào được thực hiện.

Để tính toán lượng công được thực hiện khi một lực di chuyển một vật, bạn cần biết hai điều:

  • Lực: cường độ của lực thực hiện công.
  • Khoảng cách: khoảng cách mà lực di chuyển đối tượng.

Hãy nâng một khối thép 15 kg lên độ cao 4 mét lên trên cao. Để mọi thứ đơn giản, chúng ta sẽ ước lượng gia tốc cần thiết để vượt qua trọng lực và lực ma sát trong hệ thống này là 10 m/s 2.

Lực = Khối lượng x Gia tốc

Lực = 15kg x 10 m/s2

Lực = 150 Newton (N)

Công = Lực x khoảng cách

Công = 150N x 4m

Công = 600 Jun (J)

Công được tính bằng jun. 1 Jun là lượng công được thực hiện khi bạn tác dụng 1 lực newton và nó di chuyển vật thể đi 1 mét.

Jun là đơn vị chúng ta sử dụng để đo công (chuyển năng lượng), nhưng nó cũng là đơn vị chúng ta dùng để đo tổng lượng năng lượng mà một vật thể sở hữu. Ví dụ, lượng năng lượng trong thực phẩm hoặc nhiên liệu diesel đôi khi được đo bằng jun.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment